Stories

ถ่ายภาพแฟชั่นลงหนังสือ FDC 2017

ถ่ายภาพแฟชั่นลงหนังสือ FDC 2017 ในงานกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น (FASHION DESIGNER CREATION 2017 : FDC2017) เพื่อแสดงศักยภาพสุดยอดนักออกแบบไทยภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งในการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการออกแบบให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น มีความแตกต่างและน่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ออกสู่ท้องตลาดในภูมิภาคและตลาดโลก และยกระดับความรู้ ความสามารถ พร้อมประสบการณ์ที่จะสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็ง และก้าวหน้าต่อไป