Stories

ถ่ายแฟชั่นเครื่องประดับพลอยไพลิน ลงนิตยสาร Wedding magazine

KitiRin Jewelry ถ่ายแฟชั่นเครื่องประดับพลอยไพลิน ลงนิตยสาร Wedding magazine

ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ / มีนาคม 2014

ปก จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา