Articles, Stories

วิธีเลือกซื้อ พลอยไพลินที่ดีที่สุด

วิธีเลือกซื้อ พลอยไพลินที่ดีที่สุด

1. เมื่อเราต้องการจะซื้อ พลอยไพลิน พลอยไพลินที่จะซื้อควรมีเนื้อใส ไม่ควรมีตำหนิ อาจมีรอยตามธรรมชาติได้บ้าง แต่ไม่ควรมีรอยแตกที่เห็นได้ชัดเจน เพราะจะทำให้เหลี่ยมของ พลอย นั้นไม่กระทบกับแสง ทำให้ขาดความงามไป

2. สีของ พลอยไพลิน ที่เราจะเลือกซื้อมาสวมใส่ ควรจะมีสีเข้มจัด และสีต้องสด ไม่มีคล้ำหรือหม่นหมอง และ ไม่มีประกายไปทางสีเทาหรือเขียว

3. การเจียระไน พลอย นั้น มีความประณีตงดงามแค่ไหน ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่าง ราคาจะตามคุณภาพของเนื้อ พลอย เนื้อ พลอย ควรจะส่งประกายออกมางดงามชัดเจน

4. การเลือก พลอยไพลิน ให้เหมาะกับผู้สวมใส่นั้น ต้องดูสีผิวเป็นหลัก เริ่มโดยการวาง พลอยไพลิน บนนิ้วมือ และดูว่า พลอย สามารถตัดกับสีผิวของเราหรือไม่ เพราะผิวของบางท่านเหมาะกับสีเข้ม บางท่านเหมาะกับสีอ่อนๆ

5. สัดส่วนของ พลอย ที่จะซื้อ ต้องมีความงดงาม ได้รูป ไม่ตื้นหรือลึกจนเกินพอดี เพราะจะมีผลต่อประกายที่สะท้อนออกมาบนหน้า พลอย ด้วย ต้องให้ได้รูปทรงที่พอเหมาะพอดี จะดีที่สุด

 

ดูแหวนพลอยไพลินได้ที่ https://kitirinjewelry.com/blue-sapphire/