Made to order

สั่งทำแหวนบุษราคัม

คุณลูกค้าสั่งทำแหวนบุษราคัมทรงสามเหลี่ยมน้ำงาม น้ำหนัก .96 กระรัต ตัวเรือนทองคำขาว ในรูปแบบสมัยใหม่ และมีดีไซด์เฉพาะตัว พร้อมใบรับประกันอัญมณี