Made to order

สั่งทำแหวนเขียวส่อง

คุณกี้ สั่งทำแหวนพลอยเขียวส่อง (Green Sapphire) 4.43 carat ประดับเพชรบนตัวเรือนทองกับเราเอาไว้ใส่ออกงานต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ตามนัดหมายเรียบร้อยแล้ว