Stories

COLOR TREASURES

New era of nine gems

ปฏิวัติแหวนพลอยนพเก้ายุคใหม่ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Art deco ศิลปะการตกแต่งที่เต็มไปด้วยสไตล์ที่งามสง่า นิยมกันอย่างสูงสุดในยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ในสมัยคริสต์ทศวรรษ 1930 ตัวอย่างที่เด่น ที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรมตามเมืองใหญ่ๆตามนครนิวยอร์ก เช่น ตึก Chrysler Building และ ตึก Empire state Building
KitiRin นำทัศนคติของความหรู ความมีประโยชน์ทางการใช้สอย และความสมัยใหม่ ของ Art deco มาใช้กับแหวนพลอยนพเก้าชิ้นนี้ ที่ใช้เส้นที่คมชัด รูปทรงเรขาคณิต ที่มีเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน อันเป็นผลมาจากยุคสมัยของการนำเครื่องจักรกลมาใช้ และใช้จุดเด่นสำคัญที่คำนึงถึงความสมดุล และความหนักแน่น โดยใช้อัญมณีสีจัดจ้าน และมีรูปแบบกระทัดรัด
หัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์แหวนพลอยนพเก้ายุคใหม่ชิ้นนี้  คือ การที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงงานศิลปะที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน ที่เราได้แต่เพียงชื่นชมความงามด้วยสายตาเท่านั้น มาเปลี่ยนเป็นงานศิลปะที่ประดับตกแต่งบนเรือนร่างมนุษย์ ซึ่งเราสามารถชื่นชมความงามนั้นได้ทุกวัน จึงเป็นที่มาของแหวนทองประดับพลอยนพเก้าชิ้นนี้ ที่พร้อมจะทำให้คุณได้เปล่งประกายความแตกต่าง ความล้ำหน้า และเผยความงามสง่าได้อย่างล้ำยุค

พลอยนพเก้า เป็นอัญมณี 9 ชนิด อันได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไข่มุก เพทาย และ ไพฑูรย์ ที่ถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองครบทั้งหมด ก็จะถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด อัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า “ นพรัตน์ ” นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ และ ถือเป็นของสูงเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ครอบครองล้วนแล้วแต่จะเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง อัญมณีชุดนพเก้า แต่ละชนิดนั้นมีพลังอำนาจที่สามารถบันดาลให้เกิดความสุข ความเจริญ สามารถคุ้มครองป้องกันเหตุเภทภัยได้ ในปัจจุบันนี้ อัญมณีชุดนพเก้า ยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสุข ความสงบ ความสมดุล