อัญมณีชุดนพเก้า เป็นอัญมณี 9 ชนิด อันได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน ไพลิน ไข่มุก เพทาย และ ไพฑูรย์
ที่ถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครองครบทั้งหมด ก็จะถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นความเชื่อของผู้คนที่มีมาแต่โบราณกาลที่เชื่อกันว่าอัญมณีหรือเพชรพลอยทั้ง 9 ชนิดที่เรียกว่า “ นพรัตน์ ” นั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ และ ถือเป็นของสูงเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ครอบครองล้วนแล้วแต่จะเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวง อัญมณีชุดนพเก้า จะใช้เฉพาะพระราชวงศ์ชั้นสูง และ ใช้ในงานมงคลเท่านั้น ตามศาสตร์แห่งความเชื่อ อัญมณีแต่ละชนิดนั้นมีพลังอำนาจที่สามารถบันดาลให้เกิดความสุข ความเจริญ สามารถคุ้มครองป้องกันเหตุเภทภัยได้ ในปัจจุบันนี้ อัญมณีชุดนพเก้า ยังเป็นที่นิยมอยู่ตลอด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสุข ความสงบ ความสมดุล

พลอยนพเก้าแท้ กับ พลอยนพเก้าเทียม

ตระกูลพลอยนพเก้าแท้ที่ใช้ตามความหมายอันเป็นสิริมงคล
1. เพชร เป็นอัญมณีรูปแบบหนึ่งของคาร์บอน จัดเรียงตัวเป็นทรงแปดหน้า เป็นแร่ที่แข็งที่สุดตามสเกลของโมส์ (Moh’s scale) มีค่าความแข็งเท่ากับ 10 เพชรมีหลายสี สีที่นิยมที่สุดคือสีขาวบริสุทธิ์
สิริมงคลคือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร่ำรวย

2. มณี (ทับทิม) หรือ Ruby เป็นรัตนชาติชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลคอรันดัม(Corundum)เช่นเดียวกับบุษราคัม ไพลิน เขียวส่องและ Fancy shappire มีความแข็งรองจากเพชร เป็นที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับมาก เพราะมีสีสวยและมีความแข็งแกร่งเปล่งประกายจับตา จัดเป็นพลอยที่มีราคาสูงมาก
สิริมงคลคือ ความสำเร็จ ลาภยศ อายุยืน

3. มรกต หรือ Emerald เป็นแร่รัตนชาติหรืออัญมณี ที่มีสีเขียว โดยเกิดจากการผสมกันระหว่างโครเมี่ยมกับเบริลคุณภาพของมรกตอยู่ที่สีหากมีสีเขียวทั่วทั้งเม็ดก็จัดว่าคุณภาพสูง ส่วนตำหนินั้นมรกตธรรมชาติทุกชิ้นจะต้องมีทั้งสิ้น ลักษณะเป็นเส้น ริ้วสีขาว จุดสีดำ สีสนิม ฝ้าขาวขุ่นตามธรรมชาติ รอยริ้วที่ดุคล้ายรากผักชีเรียกว่า Jardin หรือสวนแห่งมรกต จัดเป็นพลอยที่มีราคาสูงมาก
สิริมงคลคือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง

4. บุษราคัม หรือ Yellow Sapphire เป็นอัญมณีประเภทคอรันดัมที่มีสีเหลือง พบได้ในธรรมชาติเป็นแร่เดียวกับทับทิม ไพลิน
สิริมงคลคือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก

5. โกเมน หรือ Red Garnet ผลึกพลอยโกเมนจัดอยู่ในระบบไอโซเมตริก (Isometric system) รูปร่างของผลึก (ก่อนการเจียระไน) มีลักษณะกลม ๆ คล้ายตะกร้อ การ์เนตของไทยนั้นมีสีแดง เป็นชนิดที่เรียกทางวิชาการว่า ไพโรปิก การ์เนต (Pyropic Garnet) เกิดร่วมกับพลอยแซปไฟร์ พบมากที่บ้านบางกะจะ และเขาพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี
สิริมงคลคือ สุขภาพดี อายุยืนนาน

6. นิลกาฬ (ไพลิน) หรือ Blue Sapphire เป็นพลอยตระกูลคอรันดัม มีหลายสี แต่โดยทั่วไปมักหมายถึงเฉพาะที่มีสีน้ำเงิน แซฟไฟร์จัดเป็นแร่ในประเภท (Species) คอรันดัม (Corundum) เช่นเดียวกับทับทิม (Ruby) ซึ่งพลอยคอรันดัมนี้เป็นพลอยที่มีความแข็งรองลงมาจากเพชร จึงทำให้แซฟไฟร์ เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปทำเครื่องประดับ ในปัจจุบันแซฟไฟร์ส่วนใหญ่มักผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนหรือที่เราเรียกกันว่าการเผา แต่ก็ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดพลอย เพราะการเผาจะทำให้สีดีของแซฟไฟร์ดีขึ้นและอยู่คงทนถาวร
สิริมงคลคือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย

7. มุกดาหาร มุกดาหาร หรือ จันทรกานต์ (moonstone) เป็นแร่แฟลสปาร์ความแข็งประมาณ 5-6 โมลส์เป็นหนึ่งในนพเก้าของไทย มีทั้งสีขาวหมอกมัวคล้ายหมอกน้ำค้างยามเช้าตามหลักการนำมาประกอบเครื่องนพรัตน์ ดังคำกลอนที่ว่า “มุกดาหารหมอกมัว”

สิริมงคลคือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู

8.เพทาย หรือ Zircon เป็นแร่รัตนชาติที่อยู่ในกลุ่มซิลิเกต เพทายสีแดง และ สีน้ำตาลแดง อาจเรียกกันว่า “hyacinth”หรือ “jacinth” ที่ตรงตามหลักจะต้องเป็นเพทายดิบ(เพทายสีน้ำปลา)
สิริมงคลคือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ

9. ไพฑูรย์หนึ่งในพลอยนพรัตน์ลำดับสุดท้าย ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก หรือเป็นที่รู้จักกันแบบผิดๆ เพราะไพฑูรย์ หรือ Cat’s Eye หรือพลอยตาแมวนั้นของแท้หายากมาก ไม่ค่อยได้เห็นตามร้านจิวเวลรี่ทั่วๆ ไป และเป็นที่นิยมกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เช่นในกลุ่มชาวญี่ปุ่น และชาวเอเชีย คำว่า Cat’s Eye หรือตาแมว หมายถึง เอกลักษณ์พิเศษตรงที่มีปรากฎการณ์ตาแมว คือจะมีเส้นตรงพาดกลางหน้าพลอย และเส้นตรงนี้สามารถเหลือบไปมาและเปิดปิดตาได้เมื่อหมุนพลอยถ้าเขียนเฉพาะคำว่า ตาแมว คำเดียว จะหมายถึงพลอยคริสโซแบริล
สิริมงคลคือ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันฟืนไฟ

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Show sidebar