Blue sapphire earring

Blue sapphire earring in 18 K yellow gold with diamonds

ต่างหูพลอยไพลินทรงกลม ประดับเพชรบนตัวเรือนทอง 18 K

Certificated of authenticity
KitiRin Jewelry มีใบรับประกันให้กับเครื่องประดับอัญมณีทุกชิ้น เพื่อให้ลูกค้าของเราได้มั่นใจว่าอัญมณีที่มาจากร้านของเราได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐานมาอย่างดีที่สุด This jewelry has been handcrafted to the highest standard. 100% genuine and precise. We certify that this is authentically KitiRin Jewelry.