Articles, Stories

ทำไม “แหวนผู้ชาย” ถึงราคาสูงกว่า “แหวนผู้หญิง” มาก

โดยปรกติแล้ว
แหวนผู้ชายจะใช้พลอยขนาดใหญ่
มากกว่าแหวนผู้หญิง
เพราะนิ้วผู้ชายใหญ่กว่าครับ
 
ดังนั้น เมื่อพลอยใหญ่กว่า
ขนาดของเพชร
จึงต้องถูกปรับให้ใหญ่ขึ้นตาม
และตัวเรือนก็จะหนาขึ้น กว้างขึ้น
เพื่อให้รับกับความใหญ่ของพลอย
 
เมื่อตัวเรือนแหวนใหญ่ขึ้น
จึงใช้น้ำหนักทองมากขึ้นตาม
การเพิ่มขึ้นทั้งหมดนั้น
ก็เพื่อความสมดุล
และ ความสมส่วน และสมดุล
ของแหวนนั่นเองครับ
 
ดังนั้น
เมื่อทุกอย่างเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่
ทั้งขนาดพลอย ขนาดแหวน
และ น้ำหนักทองที่ใช้
ราคาจึงเพิ่มขึ้นตามไปมากเท่านั้น
 
เมื่อทุกอย่างเพิ่มขึ้นสองเท่า
ราคาของแหวนผู้ชาย
จึงสูงกว่าแหวนผู้หญิงสองเท่า
หรือมากกว่านั้นครับ
 
เพราะถ้าเปรียบเทียบ
ให้เห็นภาพง่ายๆ
การทำแหวนผู้ชาย
ก็เหมือนทำแหวนผู้หญิงสองวงครับ
 
ที่เรียนอย่างนี้
เพราะว่า
อยากให้ลูกค้า
เข้าใจหลักการทำแหวนเบื้องต้น
ว่าทำไมแหวนผู้ชาย
ถึงราคาสูงกว่าแหวนผู้หญิงมากครับ
 
แต่ว่าถ้าแหวนผู้ชาย
ไม่ได้ใช้พลอยใหญ่มาก
สัดส่วนของทั้งพลอย เพชร และทอง
ก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปครับ
ราคาก็จะเป็นไปตามขนาดพลอย
ขนาดแหวน และ น้ำหนักทองที่ใช้นั่นเองครับ
 
KitiRin Expert