We are the masterpiece

ก้าวสู่ระดับที่เหนือกว่าไปกับแบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำ ที่รังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีคุณภาพพรีเมี่ยมที่ทั่วทุกมุมโลกหลงรัก ที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรค์อัญมณี อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มากว่า 45 ปี โดดเด่นเรื่องคุณภาพ และ ความหายากของอัญมณี ทั้งยังควบคู่มากับคุณภาพการผลิต แนวคิดในการดีไซด์ที่เป็นเลิศ ที่มีความคลาสสิค เรียบหรู ทันสมัย และ มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร บวกกับการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีที่ก้าวล้ำไปอีกระดับ ทั้งยังคุ้มค่าเกินราคา และ มีใจรักในการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

The best of blue sapphire

KitiRin Jewelry รวบรวมพลอยไพลินรูปทรงต่างๆที่มีคุณภาพตรงตามคุณสมบัติของอัญมณีที่สวยงามที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด มาเป็นระยะเวลานาน ทั้งพลอยไพลินพม่า และพลอยไพลิน ที่มาจากอำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นเหมืองขุดพลอยที่สำคัญของประเทศไทย มาออกแบบอยู่ในตัวเรือนที่ร่วมสมัย  ซึ่งพลอยไพลินสีน้ำเงินชนิดนี้ นับได้ว่าเป็นอัญมณีที่หาได้ยากในปัจจุบัน

International Standards

KitiRin Jewely  

– ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบคุณภาพในหลักสูตรการดูเพชรจาก จาก GIA (Gemological Institute Of America) สถาบันอัญมณีศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะได้เลือกซื้อเพชรที่เป็นของแท้ และมีคุณภาพใน มาตรฐานระดับสากล

– ผ่านการรับรองโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) (GIT)

– เป็นสมาชิกโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ “Trading Standards buy with confidence” มีมาตรฐานการค้า การบริการ และจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับไทยกระทรวง พาณิชย์ Gem and Jewelry Business Development Committee of Thailand (GCT)

-ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ในโครงการเที่ยวเมืองไทยอุ่นใจได้มาตรฐาน ณ Siam Paragon

KitiRin for education

KitiRin Jewelry มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะช่วยเหลือสังคม และ ประเทศชาติให้ดีขึ้น ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง โดยเราให้ความสำคัญกับต้นทุนพื้นฐานในการส่งเสริมการศึกษาให้กับเมล็ดพันธุ์ชองชาติ เรายินดีถ่ายทอด แนะนำ แบ่งปัน ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในทุกสถาบัน ทุกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนก็ตาม
ที่ผ่านมาเราได้ให้ข้อมูลและความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก แก่สถาบันต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ต้นทุนทางสติปัญญาแก่เยาวชน หรือเมล็ดพันธุ์ของประเทศ ได้นำความรู้เกี่ยวกับอัญมณีของเรานี้ไปต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป และ สามารถใช้ความรู้ที่เรายินดีมอบให้ไปนี้ ไปสร้างสรรค์ชีวิต และ สร้างสรรค์อนาคตให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป

รายชื่อ สถาบันต่างๆ และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งที่มาเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลความรู้ และ ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีที่ KitiRin Jewely
– นายกสโมสรโรตารี่เกาหลี และสมาชิกโรตารี่เกาหลี
– คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย กระทรวงพานิชย์
– ทีมงานศูนย์รับรองมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– คณะอดีตผู้ว่า จ.ระยอง
– ทีมงานมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok University)
– คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
– คณะนักศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
– คณะนักศึกษาราชภัฏเพชรบุรี
– คณะนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีธีรภาดา จ.ร้อยเอ็ด
– วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

– กลุ่มพนักงานสถานธนานุเคราะห์ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

– กองถ่ายละคร สามหัวใจ ช่อง 3
– คณะทัวร์จาก Chicago
– คณะทัวร์ไทยประกันชีวิต
– คณะทัวร์จากนครศรีธรรมราช
– คณะทัวร์จากลำปาง
– คณะชาวอินโดนีเซีย