พลอยไพลิน / Blue Sapphire

บุษราคัม / Yellow Sapphire

เขียวส่อง / Green Sapphire

เพชร / Diamond

มรกต / Emerald

ทับทิม / Ruby

พลอยนพเก้า / Nine Gems

สตาร์ / Star

นิล / Black Spinel

หยก / Jade

มุก / Pearl