Articles, Stories

คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดของ “พลอยสด”

มีความพิเศษของพลอย ชนิดนึงครับ
คือ “พลอยสด” หรือ “พลอยที่ไม่เผา”
 
พลอยสด หรือ พลอยไม่เผา
คือ พลอยที่ไม่ผ่านกระบวนการเผาครับ
สามารถเอามาทำได้เลย
ซึ่งจะมีคุณค่ามากกว่าพลอยที่เผา
ซึ่งมีอยู่ทั่วไป
 
ปรกติพลอยก่อนจะเผา
สีจะยังไม่ขึ้นมากเท่าไหร่ครับ
 
ดังนั้นกระบวนการเผา
คือการเผาเพื่อให้สีชัดขึ้น
แต่พลอยสด หรือ พลอยไม่เผา
คือ พลอยที่สีชัดอยู่แล้ว
โดยที่ยังไม่ผ่านการเผาครับ
 
ดังนั้นพลอยสด หรือ พลอยไม่เผา
จึงหายากกว่าพลอยเผาครับ
เพราะมีจำนวนน้อยกว่ามาก
คุณค่า และราคาจึงสูงกว่าครับ
 
ถ้ามีให้เลือก
ก็แนะนำพลอยสด
หรือ พลอยไม่เผานะครับ
แม้ว่าความสวยอาจะพอๆกันกับพลอยเผา
แต่หายากกว่ามากครับ
ตอนนี้ยิ่งแทบไม่มีครับ
หมดแล้วก็หมดเลยครับ
คนสะสมจะชอบพลอยสด
เพราะเป็นพลอยที่เป็นธรรมชาติจริงๆครับ
 
 
KitiRin Expert