Stories

ถ่ายแฟชั่นเครื่องประดับพลอยไพลิน ลงนิตยสาร Wedding magazine

KitiRin Jewelry ถ่ายแฟชั่นเครื่องประดับพลอยไพลิน ลงนิตยสาร Wedding magazine

ฉบับเดือน ธันวาคม / มกราคม 2014

ปก ศรีนิต้า เจนเซ่น

นางแบบ หลิน กมลพรรณ สุวรรณมาศ