Articles, Stories

พลอยไพลินที่สมบูรณ์ และ สวยงามที่สุด

นับวันจะเริ่มหาพลอยไพลินที่สมบูรณ์ และ สวยงามที่สุดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะอัญมณีชนิดนี้เป็นทรัพยากรที่เหลือน้อยลงมาก และ มีเอกลักษณ์มากเช่นกัน คือ มีสีน้ำเงินเข้มที่สวยงามตามธรรมชาติอย่างเฉพาะตัว ดังนั้นคนจึงนิยมสวมใส่พลอยไพลินเป็นเครื่องประดับประจำตัว ที่สะท้อนความเป็นตัวของตัวเองได้ดี

ในเชิงความหมายแล้วพลอยไพลินเป็นอัญมณีที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มั่นคง ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว ดังนั้นคนจึงมักจะใช้ พลอยไพลิน มาทำเป็นแหวนหมั้น และแหวนแต่งงานกันบ่อยๆ ซึ่งจะสื่อถึงความหมายที่ดีต่อความรัก และ คู่รัก ที่จะมีความรักที่มั่นคง และ ช่วยทำให้สภาพจิตใจสงบ ความคิดปลอดโปร่ง มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมตัวเองได้

แหล่งที่ขุดพบและผลิตพลอยไพลินในประเทศไทยนั้น อยู่ที่ อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศที่เป็นแหล่งที่พบพลอยไพลินอีกหลายแห่ง เช่น ออสเตรเลีย มาดากัสการ์ ซีลอน เขมร อินเดีย แต่พลอยไพลินที่ได้มาตรฐานและมีน้ำงามที่สุด คือพลอยเมืองกาญจน์ของไทยเรานี่เองค่ะ น่าภูมิใจจริงๆ