Articles, Stories

วิธีการสังเกต พลอยแท้ พลอยเทียม

วิธีการสังเกต พลอยแท้ พลอยเทียม
พลอยสังเคราะห์ (Synthetic) หรือ พลอยอัด คือสารที่ทำขึ้นมาโดยมนุษย์ มีลักษณะทางเคมีเหมือนกับสารธรรมชาติ ทำให้พลอยสังเคราะห์เหล่านี้ค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์และแยกออกจากพลอยธรรมชาติเพราะวิธีการสังเคราะห์ใกล้เคียงกับธรรมชาติมาก ต่างกันตรงระยะเวลาการเกิดผลึกแบบธรรมชาติต้องใช้เวลาเป็นพันปี แต่พลอยสังเคราะห์ใช้เวลาไม่กี่วันหรือไม่ถึงปีขึ้นอยู่กับขั้นตอนแบบ และ ชนิดพลอย 
พลอยอัดสามารถทำเลียนแบบ พลอยแท้ โดยมีราคาที่ไม่สูงมากนัก สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ ได้แต่ก็มักจะมีผู้จำหน่ายบางรายนำไปขายในราคาใกล้เคียงกับ พลอยแท้ จากธรรมชาติโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดว่าเป็นพลอยแท้

วันนี้ วิธีการดู พลอยแท้ หรือ พลอยสังเคราะห์ แบบพื้นฐานดูด้วยตาเปล่า 

อันดับแรกให้ดูที่ประกายไฟของพลอย ถ้าพลอยเม็ดไหนมีประกายรุ้งให้ฟันธงได้เลย ว่าเป็นของปลอม มีแต่เพชรเท่านั้น ที่มีประกายรุ้ง พลอยแท้ จะไม่มีประกายรุ้ง

แล้วถ้าพลอยนั้นสีทึบจนไม่เห็นรุ้ง งั้นเราไปดูข้อสังเกตอันดับที่สอง ให้ดูที่การเจียระไน สำหรับพวก พลอยเนื้อแข็ง (ไพลิน,ทับทิม,เขียวส่อง,บุษราคัม,แซฟไฟร์สีต่างๆ) มีราคาสูงกว่า พลอยเนื้ออ่อน ช่างจะพยายามเจียเนื้อพลอยให้ออกไปให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ราคาสูงตามน้ำหนักพลอย เพราะฉะนั้นช่างจะนิยมเจียด้านหน้าเป็นเหลี่ยมเกสร แต่ถ้าเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่ราคาไม่สูงนักก็จะเจียได้หลากหลายรูปแบบ

อันดับที่สามคือการจำสี ไพลิน และ ทับทิมสังเคราะห์สีจะชัดเจนมาก น้ำเงินเข้มสีสดไฟดี แดงเข้มสีสดไฟดี ขนาดระหว่าง 4-10 กะรัต ถ้าไฟดีสีสวยวางขายอยู่ร้านข้างทางรับรองได้เลยว่าสังเคราะห์แน่ ไพลิน ทับทิมแท้น้ำงามเม็ดใหญ่ขนาดนั้นต้องอยู่ในร้านเพชร หรือ ร้านอัญมณีเครื่องประดับใหญ่

นี่เป็นเพียงการสังเกตเบื้องต้น ถ้ารักที่จะมีอัญมณีไว้ครอบครองหรือชอบสะสมพลอยสีก็คงต้องหาความรู้กันบ้าง จะได้ไม่โดนหลอกง่ายๆ

 

Credit:  Healthyway by JC