Articles

วิธีดูแลรักษาอัญมณี

วิธีดูแลรักษาอัญมณี

1. ควรเก็บอัญมณีแยกชิ้นกัน เพราะอัญมณีแต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากัน เมื่อเก็บรวมกันอาจจะเกิดรอยขูดขีดได้

2. ทำความสะอาดอัญมณีด้วยน้ำยาล้างอัญมณีหรือสบู่เหลวผสมกับน้ำธรรมดา แล้วเช็ดด้วยผ้าอ่อนนุ่ม

3. ห้ามล้างด้วยน้ำร้อน เพราะความร้อนจะทำให้น้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อพลอยระเหยออกไป ทำให้ผิวของพลอยลดความมันวาวลง

4. ห้ามเก็บรักษาอัญมณีด้วยการแช่ในน้ำมัน เพราะจะทำให้ฝุ่นละอองเกาะได้ง่าย เมื่อเช็ดด้วยผ้าจะทำให้ผิวของอัญมณีเกิดรอยได้ง่ายเช่นกัน