Made to order

สั่งทำต่างหูเพชร

คุณบีสั่งทำต่างหูเพชรกับเรา โดยคุณบีต้องการให้เราออกแบบต่างหูให้ เราได้ออกแบบต่างหูจากการวิเคราะห์ บุคลิกของคุณบี ที่มีความน่ารัก ขี้เล่น ในขณะเดียวกัน ก็มีความเรียบง่าย แต่ก็มีความเรียบหรูไปในตัว