Stories

เข้ารับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์การันตี “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence)

KitiRin Jewelry เข้ารับประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์การันตี “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับ เพิ่มความเชื่อมั่นลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับในเมืองไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทั้ง 68 ราย

” ต่อไปในการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หากมีเครื่องหมายรับรอง BWC ติดอยู่หน้าร้าน ก็มั่นใจได้ว่าสินค้าที่จำหน่ายภายในร้าน เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เพราะได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก GIT แล้ว ”