Articles, Stories

เคล็ดลับในการเลือกพลอยอย่างเซียน ภายใน 5 นาที

ถ้าเปรียบเทียบคุณค่าของบุษราคัม 2 เม็ดนี้นะครับ

สองเม็ดนี้ขนาดใกล้เคียงกัน

แต่เม็ดที่สองใหญ่กว่านิดนีง

1.23 กับ 1.40 กระรัต

 

ซึ่งข้อได้เปรียบของเม็ดแรก

คือตื้นกว่าครับ

แต่หน้าพลอยกว้าง

เท่าเม็ดที่สอง

จึงวางมาดูแล้วขนาดเท่ากัน

ถ้าใส่ตัวเรือนเรียบร้อยก็ดูไม่ออกครับ

ว่าขนาดต่างกันครับ

แต่เม็ดแรก มีหม่า

คือ เมฆบางๆที่เป็นธรรมชาติที่มากับเนื้อพลอยหลังจากเผาแล้ว

จึงมีสองทางเลือกสำหรับช่างครับ

ว่าจะเลือกเจียระไนพลอยเป็นเม็ดใหญ่ 
หรือ เจียระไนเป็นเม็ดเล็ก 
แล้วตัดส่วนตรงหม่าทิ้งไป 
ซึ่งเหมือนเสียพลอยไปเฉยๆ

เหมือนตัดตรงหม่าทิ้ง 
แล้วเก็บเฉพาะส่วนที่เหลือที่ไม่มีหม่าไว้

ซึ่งไม่คุ้มกันครับ

เพราะหม่าไม่ใช่รอยแตก

แค่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น

ซึ่งมีความเป็นเฉพาะตัวของพลอยเม็ดนั้นเหมือนกันครับ

เป็นเอกลักษณ์

 

เราจึงเลือกเจียระไนเป็นเม็ดใหญ่แล้วเก็บหม่าไว้

พลอยจะสวยกว่า

แล้วเฉพาะตัวมากกว่าครับ

และการที่มีหม่า

ช่างจะพยายามเจียระไนให้

เป็นเหลี่ยมได้น้อยกว่าไม่มีหม่าครับ

เพราะต้องดูมุมว่าจะให้หม่า

อยู่ในเม็ดตรงไหน

แล้วยังสวยอยู่

ถ้าเจียเหลี่ยมมากเกินไป

ก็อาจจะไม่สวยครับ

 

แต่ถ้าเม็ดแรกไม่มีหม่า

ราคาเม็ดแรกจะสูงเกือบเท่าเม็ดที่สองครับ

เกรดพลอยจะสามารถขึ้นไปเท่ากันครับ

แต่ต่างกันที่ไฟไม่สวยเท่าครับ

 

ส่วนเม็ดที่สอง

เม็ดนี้น้ำหนักมากกว่านิดนึง

แต่เกือบจะไม่มีตำหนิเลยครับ

คือดูด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น

พลอยส่วนใหญ่มีตำหนิครับ

การที่มีตำหนิไม่ใช่เป็นเพราะตำหนิที่เกิดขึ้นภายหลังจากคนครับ

การกระแทก การหล่น การกระทบครับ

แต่เกิดขึ้นเพราะความเป็นธรรมชาติของเนื้อพลอยเอง

และตำหนิ เป็นการบ่งบอกว่าพลอยเป็นพลอยแท้จริงๆ

 

แต่ตำหนินั้น

จะมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจน มากน้อยแค่ไหน

หรือต้องส่องกล้องดูครับ

รอยแตกภายในเนื้อพลอย ก็เป็นตำหนิครับ แต่แตกในเนื้อเองครับ

พลอยที่ไม่มีตำหนิเลย

สันนิษฐานได้ว่าไม่ได้เป็นพลอยแท้ครับ

แม้ว่าพลอยราคาสูงมากๆ

ก็ยังมีตำหนิบ้างเล็กน้อย

และพลอยที่ของแท้

ที่ไม่มีตำหนิเลยก็ราคาสูงมากๆครับ

ขนาดเพชรก็มีตำหนิครับ

แม้ว่าจะแพงมากก็ตามครับ

ทีนี้เม็ดที่สองจะเห็นชัดเจนว่าไฟสวยมากๆครับ

ซึ่งดูด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดครับ

สีเข้มกว่าเม็ดแรกนิดหน่อยครับ

แล้วความสูงก็จะสูงกว่า

ไม่เหมือนเม็ดแรกที่ตื้นกว่า

การที่สูงกว่าดีกว่าตรงที่

สามารถเจียระไนเหลี่ยมมุมของเนื้อพลอย
ได้สมบูรณ์กว่าเม็ดแรก

ไม่ต้องระวังเรื่องหม่าครับ

 

พูดง่ายๆว่าเม็ดที่สองสมบูรณ์แบบมากกว่าครับ

ทั้งสี ทั้งไฟ ความสูง

การเจียระไน เหลี่ยมมุมที่สมบูรณ์ครับ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องพลอย

ทักเข้ามาพูดคุยกันครับ

ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และเต็มใจเสมอครับ

KitiRin Expert