Stories

แหวนเงินประดับพลอยสามสี สามชนิด สามรูปทรง

โดดเด่นอย่างไร้คำบรรยาย ด้วยแหวนเงินประดับพลอยสามสี สามชนิด สามรูปทรง ได้แก่

Amethyst อัญมณีสีม่วง 
อัญมณีประจำเดือน กุมภาพันธ์
สัญลักษณ์ของการนำรักแท้มาให้ ความสงบของจิตใจ ความอ่อนโยน ความจริงใจ ความมั่นคงทางจิตใจ ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจ การขจัดความคิดด้านลบ การชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดสมาธิ เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนในบ้านหรือในที่ทำงานได้อีกด้วย

Aquamarine อัญมณีสีฟ้า 
อัญมณีประจำเดือน มีนาคม 
น้ำแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์แห่ง ความงาม ความหวัง ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ตัวแทนของความอ่อนวัยของหนุ่มสาว และเสริมสติปัญญาให้เฉียบแหลม เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร นำคนรักและความรักที่ดีมาให้

และ Citrine อัญมณีสีเหลือง 
อัญมณีประจำเดือน พฤศจิกายน 
สีนำโชคของคนที่เกิดวันจันทร์ สัญลักษณ์ของความสุข ความสำเร็จ โชคลาภที่ไม่คาดฝัน อัญมณีแห่งการมองโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผล การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปด้วยความประนีประนอม การเจรจาที่ราบรื่น เพิ่มความรักความอาทรให้กับจิตใจ