Made to order

สั่งทำต่างหูเพชร

คุณลูกค้ามารับต่างหูเพชรที่สั่งทำ เป็นต่างหูเพชรที่ดีไซด์พิเศษขึ้นมา ให้สามารถถอดแยกส่วนได้เป็นสองชิ้น เพราะคุณลูกค้าต้องการต่างหูขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ที่สามารถนำมาสลับใส่ได้ในชิ้นเดียวกัน ดังนั้นจึงออกแบบต่างหูที่เป็นเพชรเม็ดเล็กหนึ่งชิ้น และออกแบบเพชรวงใหญ่อีกหนึ่งชิ้น ที่สามารถนำมาประกบกันให้เป็นต่างหูชิ้นเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นได้ เป็นแบบที่ สวยเก๋ แปลก และ เท่ไปในตัว สมกับความตั้งใจ พอคุณลูกค้าได้แบบที่ตัวเองต้องการ เราก็รู้สึกยินดี และมีความสุขใจที่ได้ทำให้