Made to order

สั่งทำแหวนพลอยเขียวส่อง

คุณลูกค้าสั่งทำแหวนพลอยเขียวส่อง น้ำหนัก 8.18 กระรัต โดยเราได้นำพลอยไปตรวจสอบคุณภาพพลอย Gemstone Indentification Report จากสถาบันตรวจสอบอัญมณีให้ลูกค้าเพื่อรับประกันว่าเป็นพลอยแท้

Related Posts