Made to order

สั่งทำแหวนแถวพลอยไพลิน

คุณอ้อยสั่งทำแหวนให้คุณแม่ ด้วยโจทย์สั้นๆว่า อยากได้แหวนทองแท้สักวงนึง ที่ใช้พลอยไพลินทรงเดียวกันที่เรียงกันเป็นแถว แบบแหวนไม่ต้องหวือหวาอะไรมาก เพราะจะให้แม่ใส่ทุกวัน อยากได้แหวนแบบเรียบๆใส่ได้นานๆ แต่คุณอ้อยยังไม่แน่ใจว่าจะใช้พลอยกี่เม็ด และไซส์พลอยขนาดเท่าไหร่ แหวนถึงจะออกมาสวย และ เหมาะกับนิ้วมือแม่ เรารับคอนเซ็ปมาคร่าวๆ
เราจึงมีไอเดียว่า เราน่าจะใช้จำนวนพลอย ตามความหมายที่เป็นมงคล ซึ่งต้องเป็นความหมายที่ดีกับชีวิตของคนใส่ เราจึงแนะนำคุณอ้อยว่า ให้ใช้พลอยไพลินน้ำสวย 5 เม็ด ซึ่งมีความหมายมาจาก
อริยวัฑฒิ 5 ซึ่งหมายถึง หลักปฏิบัติที่นำไปสู่ความเจริญงอกงาม ความเป็นอารยชน หรือความเป็นคนดีในอุดมคติ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการ
คือ ศรัทธา มีความเชื่อด้วยปัญญาและเหตุผล
ศีล รักษากายและวาจาให้เรียบร้อย
สุตะ การศึกษาหาความรู้ด้วยการได้ยินได้ฟัง
จาคะ รู้จักเสียสละ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่น
ปัญญา มีความรู้อย่างกว้างขวาง รู้ชัดเจน รู้จริง รู้เท่าทันโลก 

เราจึงเลือกไซส์พลอย 5 เม็ด น้ำหนัก 1.48 ct ใช้เวลาสองทิตย์ในการทำ เป็นอันว่าแฮปปี้ทั้งคนใส่ ทั้งคนทำ ตอนนี้คุณอ้อยรับแหวนที่สั่งทำให้คุณแม่ พร้อมใบรับประกันคุณภาพอัญมณีเป็นที่เรียบร้อย ลูกให้แหวนแล้วให้ธรรมะแม่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน น่าปลื้มใจแทนคุณแม่จริงๆ

Related Posts